Turizm Konseyi Hakkında

Turizm Konseyi, turizm sektör bileşenlerinin önde gelen temsilcilerinin, sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik konularda lobi yapılması ve sektörün ülkemizde stratejik önceliğe sahip olması temel amaçlarında mutabakata vararak 31 Ocak 2023 tarihinde kurdukları bir platformdur.
Platform; sektörün konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, turist rehberliği ve ulaştırma başta olmak üzere tüm bileşenlerinin ortak bir anlayış ve çabayla ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için azim ve kararlılıkla faaliyette bulunması konusundaki çabalarına destek verme işlevini görmesi amaçlanmaktadır.