Turizm Konseyi Amaçları

1-Turizm sektörünün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerinde lobi yapmak
2-Sektörün siyaset ve bürokraside temsilini arttırmak, bunun için siyasi partilerle görüşmeler yapmak
3-Lobi aracılığıyla ihtiyaç duyulan mevzuatların çıkarılmasını sağlamak
4-Turizm Şurası, Kalkınma Planı vb. planları izleme görevini yürütmek ve turizm sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak
5-Turizmin stratejik öncelik olarak algılanmasına yönelik seferberlik başlatmak, bu doğrultuda siyaset, bürokrasi ve halk nezdinde farkındalık çalışmaları yürütmek
6-Ülkemizin deniz-kum-güneş üçlüsünün yanında diğer turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek
7-Meslek yasasının çıkarılmasını sağlamak
8-Turizmle ilgili kuruluşlara gönüllü danışmanlık yapmak
9-Sektörde 12 ay istihdam sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek
Turizm eğitiminin nicelik ve nitelik açısından sorunlarının çözümüne ilişkin planlama, uygulama ve ihtiyaç -duyulan alanlarda lobi çalışmaları yapmak
10-Sektörün ihracatçı olarak kabul edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak
11-Turizmi ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlarla istişare ederek ortak çalışmalar yürütmek