31 Ocak 2023 Toplantıda Alınan kararlar

31 Ocak 2023 Toplantıda Alınan kararlar

•Turizm sektörünün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerinde lobi yapmak
•Sektörün siyaset ve bürokraside temsilini arttırmak, bunun için siyasi partilerle görüşmeler yapmak
•Lobi aracılığıyla ihtiyaç duyulan mevzuatların çıkarılmasını sağlamak
•Turizm Şurası, Kalkınma Planı vb. planları izleme görevini yürütmek ve turizm sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak
•Turizmin stratejik öncelik olarak algılanmasına yönelik seferberlik başlatmak, bu doğrultuda siyaset, bürokrasi ve halk nezdinde farkındalık çalışmaları yürütmek
•Ülkemizin deniz-kum-güneş üçlüsünün yanında diğer turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek
•Meslek yasasının çıkarılmasını sağlamak
•Turizmle ilgili kuruluşlara gönüllü danışmanlık yapmak
•Sektörde 12 ay istihdam sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek
•Turizm eğitiminin nicelik ve nitelik açısından sorunlarının çözümüne ilişkin planlama, uygulama ve ihtiyaç duyulan alanlarda lobi çalışmaları yapmak
•Sektörün ihracatçı olarak kabul edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak
•Turizmi ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlarla istişare ederek ortak çalışmalar yürütmek.

Share this content:

Bir Cevap Yazın